Projekty niedokończone lub w trakcie realizacji, pomoc w budowie lub uruchomieniu projektu