English Polski Русский Slovenščina
  • Zakończenie wsparcia technicznego dla szablonu graficznego AeroBlack

#1Zakończenie wsparcia technicznego dla szablonu graficznego AeroBlack


przez Vogelek23 30 września 2018, 01:12
Obrazek

W dniu 1 listopada 2018 roku nastąpi zakończenie wsparcia technicznego dla szablonu graficznego AeroBlack oraz jego wyłączenie, zaś wszyscy użytkownicy zostaną automatycznie przełączeni na nowy szablon graficzny Elvikom.

Szablon graficzny AeroBlack został wdrożony na naszym forum w dniu 1 listopada 2010 roku, czyli praktycznie 8 lat temu. W trakcie tych 8 lat, będąc ciekawszą oprawą graficzną forum, niż przestarzały i nieciekawy "Subsilver", AeroBlack doczekał się nawet branżowego "brata-bliźniaka" w postaci rosyjskiego forum komputerowego vlab.su. Od pewnego czasu jednak szablon AeroBlack zmienia się w twór nieco archaiczny, nieprzystosowany do poprawnego wyświetlania na różnorakich urządzeniach. Poważną wadą tego szablonu jest brak responsywności (dostosowywania się do rozdzielczości ekranu), co stwarza duże niedogodności dla użytkowników, korzystających z forum na urządzeniach mobilnych (smartfony, tablety itd). Jednak największym problemem szablonu AeroBlack jest fakt, że w ponad 80% używa on przestarzałego kodowania HTML i arkuszy stylów CSS, co nie pozostaje bez wpływu na bezpieczeństwo danych, zgromadzonych na forum. Poprawienie kodu i jego walidacja (aby osiągnąć współczesne standardy) oznaczałoby w praktyce napisanie całego kodu od zera.

Nowy szablon Elvikom, wdrożony kilka tygodni temu, został pozbawiony powyższych wad. Jest szablonem w pełni responsywnym (dostosowuje się automatycznie do urządzenia, na którym jest wyświetlany), zgodnym z najnowszymi standardami programowania, publikowanymi przez konsorcjum W3C (World Wide Web Consortium). Co więcej, od jego wdrożenia Google zwiększyło Page Rank naszego forum do 4 oraz oznaczyło je jako przyjazne dla urządzeń mobilnych. Szablon Elvikom ma także możliwość ustawienia jednego z 8 wariantów kolorystycznych na poziomie preferencji osobistych (opcja dostępna dla użytkowników zalogowanych).

Zachęcam więc gorąco wszystkich, którzy tego jeszcze nie zrobili, do przełączenia się na nowy szablon graficzny Elvikom już dziś. Jak to zrobić? Bardzo prosto:
1. klikamy menu Panel Użytkownika na górze strony,
2. klikamy zakładkę Ustawienia forum (1),
3. po prawej stronie wybieramy szablon Elvikom z listy rozwijanej (2),
4. zatwierdzamy wybór poprzez kliknięcie przycisku Wyślij (3).

Obrazek

Re: Zakończenie wsparcia technicznego dla szablonu graficznego AeroBlack


przez Google Adsense [BOT] 30 września 2018, 01:12

#2 Re: Zakończenie wsparcia technicznego dla szablonu graficznego AeroBlack


przez Vogelek23 30 września 2018, 01:45
Obrazek

From 1st November 2018, the technical support for AeroBlack template will end - the template will be turned off and all the users will be automatically switched to a new template (code name: ELVIKOM).

The AeroBlack template was implemented on 1st November 2010, so it was actually 8 years ago. During these 8 years, being more interesting graphic template than an outdated "Subsilver", it even met a branch "twin brother" as of Russian vlab.su forum. However, the AeroBlack template started turning into some kind of an archaic form, which does not work correctly on various devices. A serious issue of this template is the lack of responsiveness (adapting to the screen resolution), what causes a major inconveniences to the users who use our forum on mobile devices (smartphones, tablets, etc.). However, the biggest problem with AeroBlack is, that it uses an obsolete HTML coding and CSS stylesheet in over 80% of the content, which may also affect the security of the forum's data. The code corrections and validation (to achieve modern standards) would actually mean writing the whole code from scratch.

The new template (code name: Elvikom), implemented a few weeks ago, has none of the above issues. It is a fully responsive template (it adapts automatically to most of the devices) and stays in accordance with the latest coding standards published by W3C consortium. And what's more, since its implementation, Google has increased the Page Rank of our forum to 4 and marked it as mobile-friendly. Elvikom template colours may also be changed - you can choose from 8 available colour schemes at personal preferences level (option is available for logged in users only).

So I invite everyone - who has not done it yet - to switch to the new Elvikom template today. How to? It's so simple:
1. click on User Control Panel menu at the top of the page,
2. click on Board preferences tab (1),
3. select "Elvikom" template from the dropdown list on the right side of page (2),
4. confirm your selection by clicking the Send (3) button.

Obrazek

Re: Zakończenie wsparcia technicznego dla szablonu graficznego AeroBlack


przez Google Adsense [BOT] 30 września 2018, 01:45

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości

_______________________________
Wszelkie prawa zastrzeżone. Zabrania się kopiowania jakichkolwiek treści i elementów witryny bez zezwolenia.
Wszelkie opublikowane na tej stronie znaki handlowe, nazwy marek, produktów czy usług należą do ich prawnych właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych.