Podstawowe zagadnienia i zapytania z zakresu eksploatacji i obsługi urządzeń oraz sieci teleinformatycznych