• PRZEWODNIK - opisy plików w sekcji DOWNLOAD (działy punktowane)

#1 PRZEWODNIK - opisy plików w sekcji DOWNLOAD (działy punktowane)


Vogelek23 17 Січня 2021, 23:39
Зображення
Z uwagi na powtarzające się zgłoszenia i uwagi, dotyczące problemów w identyfikacji oznaczeń dokumentacji w działach punktowanych sekcji DOWNLOAD, postanowiłem stworzyć niniejszy Przewodnik, aby rozwiać Wasze wątpliwości co do oznaczeń, które stosujemy na naszym forum. Proszę o informację w PW, jeśli jakiś rodzaj dokumentacji został pominięty w niniejszym Przewodniku.

W pierwszych słowach chciałbym wyjaśnić, dlaczego w tytułach wątków dla dokumentacji stosujemy słowo SCHEMAT zamiast innych nazw dokumentacji (np. BOARDVIEW, ZDJĘCIA PŁYTY czy nawet DOKUMENTACJA) - otóż wybór słowa SCHEMAT w tytułach wątków został wymuszony kilkoma warunkami:
 • wątki sprzed 2013 roku zawierały najczęściej tylko schematy urządzeń i fraza SCHEMAT w temacie odzwierciedlała zawartość wątku; takich wątków jest kilka tysięcy - wszystkie zindeksowane przez wyszukiwarki pod kątem słowa SCHEMAT.
 • tytuł wątku nie może przekraczać 80 znaków (w przypadku odpowiedzi mamy do dyspozycji 84 znaki - dodawany jest przedrostek RE: ze spacją); ponieważ w jednym wątku zawieramy - w miarę dostępności - kilka różnych typów dokumentacji do jednej płyty (schemat, boardview, repair guide, wsad BIOS, troubleshooting guide, zdjęcia płyty głównej) aby nie trzeba było szukać różnych dokumentacji dla konkretnego modelu urządzenia w wielu różnych wątkach, rozsianych po całym forum, nie bylibyśmy w stanie zmieścić wszystkich tych nazw dokumentacji do tytułu wątku, ponieważ trzeba w nim jeszcze wpisać markę i model laptopa oraz producenta i oznaczenie kodowe płyty głównej (a czasem nawet i kilka takich oznaczeń).
 • nie możemy zmieniać tytułu wątku za każdym razem, gdy uploadowana jest kolejna dokumentacja, z uwagi na wyżej wspomniane pozycjonowanie w wyszukiwarkach - tytuł wątku musi więc pozostać niezmieniony od początku jego utworzenia (przy pierwszej uploadowanej dokumentacji dla konkretnej platformy).

Słowo SCHEMAT w tytule wątku zostało zatem wybrane, ponieważ jest to najczęściej pojawiający się rodzaj dokumentacji w sekcji DOWNLOAD i duża ilość wątków została już wypozycjonowana z tym słowem od początku istnienia forum, czyli od 2009 roku. Jednakże nie należy się nim sugerować - zawsze należy czytać opisy plików, które chcemy pobrać!

W związku z powyższymi warunkami, na naszym forum funkcjonują opisy plików W TREŚCI POSTU, które dokładnie odzwierciedlają, co zawiera dany załącznik. Poniżej przedstawię możliwe opisy oraz zawartość, jakiej należy się spodziewać po pobraniu danej dokumentacji. Przykłady zobrazuję na zrzutach ekranowych.

 1. SCHEMAT lub SCHEMATIC - jest to dokumentacja, zawierająca pełny schemat ideowy płyty głównej (bądź modułu dodatkowego o ile przy nazwie dokumentacji widzimy dopisek SUB BOARDS lub DAUGHTER BOARDS). Najczęściej schemat ideowy ma zamieszczony zrzut ekranu ze schematem blokowym (oznaczony zieloną strzałką), znajdującym się w pliku. Niekiedy w opisie pliku możemy znaleźć dodatkowe uwagi, np. non-searchable - co oznacza, że plik jest nieprzeszukiwalną grafiką rastrową, zamiast standardowej grafiki wektorowej, używanej w plikach PDF.
  Зображення

 2. BOARDVIEW (format) - jest to dokumentacja, zawierająca rysunek montażowy (rzut fizyczny) płyty głównej (bądź modułu dodatkowego o ile przy nazwie dokumentacji widzimy dopisek SUB BOARDS lub DAUGHTER BOARDS), wraz z lokalizacją elementów i ich połączeniami fizycznymi z innymi elementami (tzw. netlista). W zależności od formatu pliku boardview (podanego w nawiasie, oznaczonego niebieską strzałką), może on także zawierać rysunki ścieżek dla wszystkich lub części warstw, rozmieszczenie przelotek, wartości i oznaczenia fabryczne elementów, a nawet warstwy opisowe (najczęściej taki rozbudowany rysunek jest dostępny w plikach boardview w formacie BRD Allegro). Zwykle jednak mamy do dyspozycji widok płyty (obie strony) wraz z lokalizacją elementów i netlistą połączeń między nimi, rzadziej z wartościami samych elementów. Najczęściej spotykane rozszerzenia (formaty) plików boardview to: ASC, BRD, BV, BDV, CAD, FZ, TVW, PDF. W przypadku plików boardview z rozszerzeniem PDF, są to pliki, które oprócz lokalizacji elementów i ich oznaczeń zawierają rysunek ścieżek obu stron płyty - gdy jednak w pliku PDF nie ma rysunku ścieżek, mamy do czynienia z dokumentacją typu COMPONENT FINDER, opisaną w dalszej części Przewodnika. Podobnie jak w przypadku schematów, pliki boardview mają najczęściej dodany zrzut ekranu (oznaczony zieloną strzałką), obrazujący plik otwarty w aplikacji - w takiej sytuacji mamy pewność, że dany plik został otwarty przez autora, a więc działa poprawnie i nie jest uszkodzony. Dla wszystkich publikowanych plików boardview oferujemy aplikacje do ich otwierania, udostępniane całkowicie za darmo: otwieranie-plikow-boardview-board-viewer-aplikacje-t9464.html
  Зображення

 3. REPAIR GUIDE lub TROUBLESHOOTING GUIDE - jest to dokumentacja, pomocna przy lokalizacji kluczowych napięć i sygnałów (tzw. nets), naniesionych na fizyczne zdjęcia obu stron płyty głównej i/lub widoku boardview, zawierająca najczęściej również sekwencję startową (power sequence), połączenia i nazwy sygnałów zegarowych (clock distribution) oraz schemat blokowy platformy. UWAGA: pomimo, że dokumentacja Repair Guide / Troubleshooting Guide ma najczęściej zamieszczony schemat blokowy jako miniaturkę (oznaczona zieloną strzałką), plik tego typu NIE ZAWIERA PEŁNEGO SCHEMATU IDEOWEGO.
  Зображення
  Зображення

 4. COMPONENT FINDER (format) - jest to dokumentacja podobna do boardview, jednakże nie zawiera ona listy połączeń między elementami ani ich oznaczeń fabrycznych. Jest bardzo pomocna przy lokalizowaniu elementów, zwłaszcza w przypadku, gdy płyta nie posiada warstwy opisowej. Oczywiście nawet jeśli płyta posiada warstwę opisową, znalezienie danego komponentu jest dużo prostsze i szybsze dzięki tej dokumentacji. Najczęściej spotykanym formatem tej dokumentacji jest PDF (oznaczony niebieską strzałką), przy czym na naszym forum są dostępne jedynie pliki, które są w pełni przeszukiwalne, bo tylko takie pliki mają jakąkolwiek wartość w przypadku poszukiwania danego elementu. Zwykle dokumentacji typu Component Finder towarzyszy zrzut ekranowy z otwartego pliku (oznaczony zieloną strzałką), aby mieć pewność, że plik otwiera się prawidłowo.
  Зображення

 5. ZDJĘCIA PŁYTY GŁÓWNEJ (jakość) lub MOTHERBOARD PHOTOS (quality) - jest to dokumentacja, zawierająca fizyczne zdjęcia obu stron płyty głównej (bądź modułu dodatkowego o ile przy nazwie dokumentacji widzimy dopisek SUB BOARDS lub DAUGHTER BOARDS). Dokumentacja tego typu jest niezastąpiona w przypadku, gdy podczas lutowania układu BGA przesuniemy elementy z otoczenia układu i chcemy szybko sprawdzić, gdzie który element powinien być. Dokumentacja ta jest także bardzo pomocna przy ustalaniu oznaczeń fabrycznych niektórych elementów (np. układów BGA, KBC, sterowników przetwornic, tranzystorów, diod, cewek) w przypadku, gdy nie dysponujemy inną dokumentacją (schemat, boardview). Często dokumentacja tego typu jest używana w przypadkach przezbrajania płyt głównych z grafikami dyskretnymi (DISCRETE) na płyty, działające na grafikach zintegrowanych (UMA) - dzięki zdjęciom obu rodzajów płyt możemy szybko oszacować różnice w obsadzie elementów dla tych płyt i ocenić, czy będziemy w stanie wykonać takie przezbrojenie. Podobnie jak w przypadku schematów i boardview, zdjęcia płyt głównych mają najczęściej dodaną miniaturkę zdjęcia płyty (oznaczona zieloną strzałką). Ponieważ osoba pobierająca plik chciałaby wiedzieć, jakiej jakości są zdjęcia, które chciałaby pobrać, wymagamy od uploaderów także podania szacunkowej jakości zamieszczanych zdjęć, które podawane są w nawiasie zaraz po nazwie dokumentacji (oznaczonej niebieską strzałką).
  Зображення

 6. POWER SEQUENCE - jest to dokumentacja, zawierająca wykresy sekwencji startowej płyty głównej. Dokumentacja ta nie zawiera najczęściej żadnych dodatkowych informacji, ale zdarzają się dokumentacje rozbudowane, zawierające nawet schematy blokowe, wycinki schematów, lokalizację punktów pomiarowych i inne przydatne informacje, podobnie jak w dokumentacjach Repair Guide czy Troubleshooting Guide. Dokumentacja Power Sequence może posiadać dołączoną miniaturkę, choć nie jest ona wymagana. Najczęściej mamy do czynienia z plikami w formacie PDF, więc format pliku też jest pomijany.
  Зображення

 7. WSAD BIOS (rodzaj) lub BIOS DUMP (rodzaj) - jest to dokumentacja typu firmware, zawierająca sprawdzone i przetestowane, w 100% działające wsady BIOS. W zależności od konstrukcji płyty głównej, archiwa mogą zawierać od 1 do 5 plików - w przypadku starszych płyt zwykle cały wsad BIOS jest zawarty w jednym układzie pamięci Flash, zaś nowsze platformy posiadają 1-2 układy Flash oraz osobny firmware, zawarty w pamięci układu KBC. Czasami do plików BIOS dodawane są wsady dla pamięci Flash kontrolerów USB 3.0/3.1 bądź wsady pamięci EEPROM, zawierające konfigurację i adresy MAC karty LAN lub ustawienia zabezpieczeń komputera. Stąd też możemy się niekiedy spotkać z wpisanym w nawiasie (po nazwie dokumentacji) rodzajem wsadów w archiwum, np.: MAIN + ME + KBC. Każdy plik powinien posiadać opisaną obsadę układową (zaznaczona pomarańczową strzałką), na której był przetestowany - to pozwala oszacować, czy dany plik lub zestaw plików może działać na obsadzie, którą mamy na naszej płycie. Niekiedy podawane są dodatkowe uwagi do pliku - np. lokalizacja klucza Windows i numeru seryjnego urządzenia, wersja wsadu BIOS bądź też inne istotne informacje. Dla plików, które zostały przeniesione z działu PLIKI BIOS DO WERYFIKACJI jako zweryfikowane, zawsze dodawane jest oznaczenie ZWERYFIKOWANY wraz z listą użytkowników, którzy dany plik zweryfikowali (zaznaczone fioletową strzałką). W większości przypadków podawane są także oznaczenia układów pamięci Flash i rozmiary plików, które pobieramy (zaznaczone niebieską strzałką).
  Зображення

 8. BOM - jest to spis wszystkich elementów, użytych do produkcji płyty głównej (bądź modułu dodatkowego o ile przy nazwie dokumentacji widzimy dopisek SUB BOARDS lub DAUGHTER BOARDS), czyli tzw. Bill Of Materials. Są to przeważnie pliki w formacie XLS/XLSX (Excel) lub TXT (pliki tekstowe). Pliki BOM zawierają pełne informacje o elementach - ich fabryczne oznaczenia, part number producenta laptopa, wartości, CCTRef (oznaczenie na płycie) oraz ile razy każdy z elementów był użyty. Niekiedy możemy spotkać się z dodatkowymi informacjami w tych plikach. Zwykle nie posiadają one miniaturek ani podanych formatów.
  Зображення

 9. DISCRETE TO UMA CONVERSION - jest to instrukcja przezbrajania płyty w wersji z dedykowanym chipsetem GPU (DISCRETE) na płytę, która używa wyłącznie grafiki zintegrowanej (UMA). Tego typu przezbrajanie jest wykonywane najczęściej w sytuacjach, gdy dedykowany chipset GPU jest uszkodzony i koszt jego wymiany przewyższa wartość urządzenia, bądź gdy doszło do mechanicznego uszkodzenia połączeń pod dedykowanym GPU i nie jest fizycznie możliwe przywrócenie (naprawa) tych połączeń. Te instrukcje zazwyczaj nie posiadają miniaturek ani podanych formatów.
  Зображення

 10. ONBOARD RAM DISABLE/ENABLE - jest to instrukcja włączania i/lub wyłączania pamięci RAM, zintegrowanej na płycie głównej (gdy jest dostępny dodatkowy slot dla modułu RAM). Tego typu przezbrajanie jest wykonywane najczęściej w sytuacjach, gdy jeden lub więcej układów zintegrowanej pamięci RAM jest uszkodzony i chcemy zaoszczędzić sobie żmudnego namierzania i wymieniania układów pamięci. Te instrukcje zazwyczaj nie posiadają miniaturek ani podanych formatów.
  Зображення

 11. INNE lub OTHERS - w taki sposób oznaczane są dokumentacje, niemieszczące się w żadnej z powyższych kategorii.

Proszę mieć na uwadze, że nie wszystkie pliki są opisane w taki sposób - wiele starszych wątków utworzono w oparciu o inne zasady. Standaryzujemy codziennie takie wątki, aby wszystkie posty w nich miały jednolitą, czytelną strukturę - jest ich jednak parę tysięcy, więc potrzeba na to sporo czasu. Dlatego w przypadku, gdy napotkamy dokumentację, co do zawartości której nie mamy pewności, zawsze lepiej będzie zapytać mnie o zawartość dokumentacji przed pobraniem. Unikniemy w ten sposób niepotrzebnego stresu i nerwów w przypadku, gdy pobierzemy coś, czego się nie spodziewaliśmy lub czego nie chcemy. Przed pobraniem pliku proszę za każdym razem przeczytać dokładnie jego opis - nie będę bowiem uznawał żadnych reklamacji w przypadku pobrania prawidłowo opisanych zdjęć, gdy użytkownik myślał, że pobiera schemat ideowy bo tak było napisane w tytule wątku. Powtórzę to jeszcze raz: PROSZĘ CZYTAĆ OPISY ZAMIESZCZANYCH PLIKÓW, I NIE SUGEROWAĆ SIĘ TYTUŁEM WĄTKU, POBIERAJĄC PLIK. W przypadku zaś napotkania dokumentacji, która jest niepoprawnie opisana, proszę zgłosić post z taką dokumentacją do moderatora (klikając ikonkę ZGŁOŚ POST przy danym poście - wykrzyknik w trójkącie) - poprawne zgłoszenia są nagradzane Punktami.

Re: PRZEWODNIK - opisy plików w sekcji DOWNLOAD (działy punktowane)


Google Adsense [BOT] 17 Січня 2021, 23:39

#2 Re: THE GUIDE - file descriptions in DOWNLOAD section (download-for-points forums)


Vogelek23 18 Січня 2021, 01:27
Зображення
As we have recently got many reports and queries related to the correct documentation types identification in DOWNLOAD section, I have decided to create this Guide to explain all the conditions and methods we use here to describe the files. Please PM me if you find any missing documentation type in this Guide.

First of all I would like to explain why we use a SCHEMAT word in topic titles instead of other documemtation names (like BOARDVIEW, MOTHERBOARD PHOTOS etc) - this is because we are forced to meet some strict conditions:
 • topics created before 2013 usually only contained the schematics, so the SCHEMAT word in the topic subject reflected the content of each topic; there are couple of thousands of such topics - all indexed by search engines with SCHEMAT phrase.
 • topic title cannot be longer than 80 characters (in case of replying we have 84 characters as "RE:" prefix is added); in a single topic we usually upload some different documentation types referring to a specific PCB marking code (schematic, boardview, repair guide, verified BIOS dump, troubleshooting guide, motherboard photos etc.) to get them all in one place rather than dissipated over a whole forum, and we are simply not able to fit all documentations names into the topic title, especially when we need to provide make and model of the device and the full PCB marking code(s).
 • we cannot edit the topic title because of positioning in search engines, as mentioned before - topic title must then stay the same from the begin of its creation (on first documentation uploaded for a specific platform).

The SCHEMAT word has, therefore, been chosen because it's the most common documentation type in the DOWNLOAD section. However, please do NEVER rely on it - you should always read the file descriptions before you decide to download it.

Because of the above, our forum uses the file descriptions in the TOPIC MESSAGE, which clearly state what the attachment contains. Below I will show you all our descriptions and the file content you should expect. All examples will also be shown on screenshots.

 1. SCHEMAT or SCHEMATIC - this contains the full schematic diagram of a motherboard (or daughter board if you see SUB BOARDS or DAUGHTER BOARDS next to documentation name). Most likely the schematic diagram does have a screenshot of block diagram attached (see green arrow). Sometimes you can find the additional notes to the file, eg. non-searchable, which means raster graphics instead of a standard vector graphics used by PDF format.
  Зображення

 2. BOARDVIEW (format) - it's a drawing of a physical motherboard (or daughter board if you see SUB BOARDS or DAUGHTER BOARDS next to documentation name), along with components placement and their physical connections to other components (netlist). Depending on file format, (see blue arrow) it can also contain the drawings of tracks for all (or part of) layers, vias, components markings and even overlay descriptions (such an extended information is available in BRD Allegro files). Most likely we have a PCB drawing (both sides) along with component placement and connections between them, less often along with components values. Most common boardview file formats: ASC, BRD, BV, BDV, CAD, FZ, TVW, PDF. In case of PDF boardview, they contain tracks drawings as well - if there are no tracks drawings, it's a COMPONENT FINDER documentation described further in this Guide. Same as schematics, boardview files have a screenshot attached (see green arrow) - in this case we can be sure that the specific file has been opened by its uploader so it is fully working and not corrupted. We provide a wide and free database of apps which you can freely use to open any boardview file you download from our forum: otwieranie-plikow-boardview-board-viewer-aplikacje-t9464.html
  Зображення

 3. REPAIR GUIDE or TROUBLESHOOTING GUIDE - this documentation helps with locating of the important voltages and signals (nets); it often contains a power sequence, clock distribution and a block diagram of the motherboard. ATTENTION: although the Repair Guide / Troubleshooting Guide comes with a block diagram (see green arrow), this file DOES NOT CONTAIN A FULL SCHEMATIC DIAGRAM OF MOTHERBOARD.
  Зображення
  Зображення

 4. COMPONENT FINDER (format) - documentation similar to the boardview file, but does not contain a netlist (physical connections between components) nor their markings. It is very useful if you want to locate components, especially if the logic board does not have overlay printed on it. But even if the overlay is printed, looking for components is much more easier and faster when using this documentation. The common format for this documentation is PDF (see blue arrow); our forum hosts only fully searchable component finder files. Most likely these files come with a screenshot (see green arrow) so you can see what is the shape of motherboard and make sure the file is not corrupted.
  Зображення

 5. ZDJĘCIA PŁYTY GŁÓWNEJ (jakość) or MOTHERBOARD PHOTOS (quality) - it's exactly what it says, a physical photos of motherboard (both sides) or daughter board if you see SUB BOARDS or DAUGHTER BOARDS next to documentation name. This kind of documentation is very useful in case while soldering of a BGA component you move any small components from its surrounding area and you need to find out quickly what is the correct components placement. It's also helpful if you want to find the actual components markings (eg. BGA ICs, KBC, step-down driver ICs, transistors, power coils and other semiconductors) in case you do not have any other documentation like schematic or boardview. You can also use motherboard photos if you want to check the differences between UMA and DISCRETE versions and switch DISCRETE to UMA or vice versa. Same as boardview and schematics, the motherboard photos come with a screenshot of PCB (see green arrow). It also comes with a specified images quality, provided in brackets (see blue arrow).
  Зображення

 6. POWER SEQUENCE - just a power sequence file, which can be used to determine the order of signals and voltages activation. It usually does not contain anything else, but sometimes you can find some extended information like block diagrams, portions of schematics, testpoints location and some others, similar to Repair Guide or Troubleshooting Guide documentations. Power Sequence file does not usually have a screenshot as it is not required. Most likely this kind of documentation is a PDF format.
  Зображення

 7. WSAD BIOS (kind) or BIOS DUMP (kind) - it is the firmware of logic board containing verified, tested and 100% working BIOS dumps. Regarding of the motherboard design, the archive file can contain between 1 and 5 files - older platforms have the entire BIOS fitted into a single Flash memory, modern motherboards have 1-2 Flash ICs and a separate firmware inside KBC controller. Sometimes you can find a Flash dumps for USB 3.0/3.1 controllers and/or EEPROM dumps containing LAN interface config and MAC addresses or, the security configuration. That's why we often add the firmware types in brackets next to the documentations name, like "MAIN + ME + KBC" or so. All files have the full list of major ICs markings specified (see orange arrow) so you can see what was the specs of motherboard the BIOS file was tested onto. Sometimes we also provide the additional notes, like address location of a Windows key or machine's serial number, BIOS version and other important information. All these files are also marked as VERIFIED (Polish: ZWERYFIKOWANY) along with a list of users which have verified the file (see purple arrow). Most likely we also provide Flash ICs markings and file sizes (see blue arrow).
  Зображення

 8. BOM - it's a Bill Of Materials of the motherboard (or daughter board if you see SUB BOARDS or DAUGHTER BOARDS next to documentation name). Most likely it it an XLS/XLSX (Excel) or TXT (simple text) file format. BOM files contain a full information about the components used to build the motherboard - their full markings, part numbers, values, CCTRefs (markings from PCB) and the quantities used. Sometimes you can find some extra information attached to these files. These documentations do not usually come with any thumbnails or file formats provided.
  Зображення

 9. DISCRETE TO UMA CONVERSION - it is the complete rework guide to transform the Discrete motherboard (using a dedicated GPU chip) to an UMA motherboard (using an integrated GPU chip only). Such rework is often made if a dedicated GPU chip has failed and its replacement cost is higher than the value of an entire device (economical reason) or, if there is a mechanical damage to a physical connections under/around GPU chip and there is no possibility to rectify these connections (physical reason). These guides usually do not come with any thumbnails or file formats provided.
  Зображення

 10. ONBOARD RAM DISABLE/ENABLE - it is the complete rework guide to disable and/or enable the On-board RAM chips. Such rework is often made if any of an integrated RAM chips is faulty or, there is mechanical damage to a physical connections between CPU and any of RAM chips. These guides usually do not come with any thumbnails or file formats provided.
  Зображення

 11. INNE or OTHERS - it means all other documentations which do not fit to any category above.

Please note that you can find the files not described like I have shown above - many old topics were created when we did have a completely different uploading rules. We correct such topics on a daily basis so they have a uniform and clear structure; there are a thousands of posts left for correction so it will take some time. If you find such an insufficiently described documentation and you are not 100% sure what it does contain, it is always better to ask ME via PM about the documentation's content before you download it. This will definitely prevent any unnecessary stress and madness in case you would have downloaded something you did not expect or you did not want. Before any downloading please read the FILE DESCRIPTION carefully - I will not be processing any claims in case you have downloaded the file which is described correctly but you expected something else basing on the topic title. I will repeat that once again: PLEASE READ FILE DESCRIPTIONS AND NOT DECIDE TO DOWNLOAD FILES BASING ON THE TOPIC TITLE ONLY. But if you find a documentation which is improperly described (eg. it says SCHEMATICS but there is a BOARDVIEW in the file) please report such a post to our moderators (click on the REPORT POST icon by the specific post - exclamation mark in a triangle). Please note that all correct reports are awarded with Points.

Re: THE GUIDE - file descriptions in DOWNLOAD section (download-for-points forums)


Google Adsense [BOT] 18 Січня 2021, 01:27

Хто зараз онлайн

Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей

_______________________________
Всі права захищені. Заборонено копіювати будь-який вміст та елементи веб-сайту без дозволу.
Усі торгові марки, назви брендів, продукти чи послуги, опубліковані на цьому веб-сайті, належать їхнім законним власникам і використовувались лише в інформаційних цілях.