English Polski Русский Slovenščina Deutsch (Du)
  • OGŁOSZENIE - WKLEJANIE GRAFIKI, ZDJĘĆ, OBRAZKÓW

#1 OGŁOSZENIE - WKLEJANIE GRAFIKI, ZDJĘĆ, OBRAZKÓW


by Vogelek23 24 April 2010, 00:13
Image

Witam serdecznie.

Bardzo proszę wszystkich użytkowników o stosowanie się do poniższych wskazówek przy wklejaniu grafiki (fragmenty schematów), zdjęć i innych obrazków.
Podczas pisania wiadomości przy użyciu funkcji "Odpowiedz" oraz za pomocą okna "Szybkiej odpowiedzi", wszelką grafikę należy wklejać za pomocą przycisku z symbolem aparatu, który znajduje się w miejscach zaznaczonych poniżej:

Image

Image

Po kliknięciu przycisku z aparatem otworzy się okienko dodawania obrazków (nowe okno):

Image

Wciskamy przycisk "Przeglądaj" (1), wybieramy obrazek z komputera i wysyłamy na serwer przyciskiem "Upload!" (2). Po chwili (zależnej od wielkości obrazka) ukaże się okno z kodem BBCode:

Image

W obszarze "Preview" możemy zobaczyć, jak wygląda miniaturka wysłanego obrazka (4). Teraz kopiujemy cały BBCode (3) do schowka (powinien on skopiować się automatycznie po kliknięciu w dowolnym miejscu obszaru z kodem, potwierdzając to stosownym okienkiem z informacją o skopiowaniu kodu) i wklejamy do postu w wybranym miejscu (skrótem klawiszowym CTRL+V lub poprzez prawy przycisk myszy -> Wklej). Jeśli potrzebujemy dodać kolejny obrazek, klikamy przycisk "New Image" (5) i powtarzamy kroki od 1 do 3. Po załadowaniu i wklejeniu do postu wszystkich obrazków, zamykamy okno przyciskiem "Close" (6).

---------------

Po poprawnym dodaniu grafiki, obrazki będą się wyświetlały jak powyżej, czyli bez zbędnego zajmowania miejsca.
Dodawanie grafiki w postaci linku do innej strony czyni grafikę bezużyteczną archiwalnie. Dodawanie grafiki w postaci załącznika nie jest możliwe (rozszerzenia obrazków, jak GIF, JPG, PNG są wyłączone). Proszę także pamiętać, aby wklejane obrazki nie posiadały żadnych znaków wodnych, linków do stron internetowych, adresów e-mail, napisów "confidential" itd.

Wszelkie odstępstwa od powyższych zasad będą miały konsekwencje w postaci bezpowrotnego usunięcia źle zamieszczonej grafiki lub linku, a nawet całego posta. W przypadku notorycznego wklejania grafiki niezgodnie z powyższym, użytkownik otrzyma ostrzeżenie.

Re: OGŁOSZENIE - WKLEJANIE GRAFIKI, ZDJĘĆ, OBRAZKÓW


by Google Adsense [BOT] 24 April 2010, 00:13

#2 ADVERTISEMENT - IMAGES UPLOAD RULES


by Vogelek23 20 February 2012, 02:22
Image

Hello.

International users - in order to add images (for example: parts of schematics, photos and others) to your posts, please use the camera button as shown below:

Image

Image

When you click on camera button, new window will open:

Image

Click "Browse" (1), select an image from your computer and just click on "Upload!" button (2). After a while (depends of image size) the page with BBCode will appear:

Image

In a "Preview" area you can see the thumbnail of uploaded image (4). Now, you need to copy a whole BBCode (3) to the clipboard just by clicking over the generated BBCode area (you will see a popup message with confirmation that the whole code has been automatically copied to the clipboard) and paste it in the post wherever you want (CTRL+V keyboard shortcut or, right mouse button -> Paste). If you need to upload more images, click on the "New Image" button (5) and repeat steps 1-3. When all images are uploaded, you can close the window by clicking "Close" button (6).

---------------

Given the fact that there is no size restriction on "linked" images, and given that linked images appear full size in the post, the above is the only preferred method of including pictures to your post. Also remember that the pictures shouldn't have any visible watermarks, "confidential" marks, links to other websites, e-mail addresses etc.

Those involved in breaking the above rules can expect to have their posting rights revoked without a warning. Failure to respect this policy can result in suspension of an account.

ADVERTISEMENT - IMAGES UPLOAD RULES


by Google Adsense [BOT] 20 February 2012, 02:22

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

_______________________________
All rights reserved. Unauthorised copying of this website's content or any of its part is strictly forbidden.
Any trademarks, brand names, products or services published on this website belong to their legal owners, are copyrighted and used for information purposes only.