English Polski Русский Slovenščina Deutsch (Du) Italiano
  • OGŁOSZENIE - OFERTY/PYTANIA DOTYCZĄCE HASEŁ, KLUCZY PRODUKTU, ZABEZPIECZEŃ

#1 OGŁOSZENIE - OFERTY/PYTANIA DOTYCZĄCE HASEŁ, KLUCZY PRODUKTU, ZABEZPIECZEŃ


by Vogelek23 11 November 2009, 18:46
Image

Witam.

W związku z częstymi przypadkami kradzieży urządzeń elektronicznych informuję, że jakiekolwiek dyskusje, odnoszące się do usuwania, zmiany lub łamania haseł, podawania lub generowania kluczy do licencjonowanych produktów albo obchodzenia jakiegokolwiek innego zabezpieczenia (zarówno programowego, jak i sprzętowego) są zabronione i będą usuwane, zaś ich autorzy będą karani ostrzeżeniem i/lub blokadą pisania na forum. Jedyny wyjątek stanowią posty, odnoszące się do zmiany, usunięcia bądź wyłączenia hasła, które jest znane osobie naprawiającej urządzenie.

Re: OGŁOSZENIE - OFERTY/PYTANIA DOTYCZĄCE HASEŁ, KLUCZY PRODUKTU, ZABEZPIECZEŃ


by Google Adsense [BOT] 11 November 2009, 18:46

#2 ADVERTISEMENT - OFFERING/ASKING FOR PASSWORDS, PRODUCT KEYS etc.


by Vogelek23 20 February 2012, 21:11
Image

Dear users,

Due to the frequent cases of theft of personal computers and other electronic devices, any posts related to password removal, changing or hacking, as well as bypassing of any other (hardware or software) protection are strictly prohibited and will be permanently deleted and theirs authors will be warned and/or restricted from posting. The only exception is to asking for password removal, changing or disabling where the password is known to the repairer.

ADVERTISEMENT - OFFERING/ASKING FOR PASSWORDS, PRODUCT KEYS etc.


by Google Adsense [BOT] 20 February 2012, 21:11

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

_______________________________
All rights reserved. Unauthorised copying of this website's content or any of its part is strictly forbidden.
Any trademarks, brand names, products or services published on this website belong to their legal owners, are copyrighted and used for information purposes only.
cron